Vize 2020

Z okrajové části Řeporyj se díky aktivitám Bubec o.p.s. a Nadace Suška-Shameti stává ze studia Bubec nové kulturní centrum přesahující hranice Městské části. Projekt revitalizace oblasti si klade za cíl vytvořit víceúčelové kreativní prostředí, jehož program bude lákat návštěvníky z celé Prahy včetně okolních obcí. 
 

V současné době hledáme partnery, kteří náš záměr finančně podpoří.

Současní partneři a sponzoři
Čestmír Suška a Arjana Shameti 
Libor Winkler 

Garance investičního návrhu
- kvalita výstupů aktivit Studia Bubec je dlouhodobě odborně zaštiťována ak. soch. Čestmírem Suškou a Uměleckou radou při Bubec o.p.s.
-  budovu studia má dlouhodobě pronajatou Nadace Suška - Shameti, která získává finanční prostředky na rekonstrukci studia a na další rozvoj celé lokality
-  pozemek pronajat dlouhodobě do 2063 MČ
- místní samospráva je spolehlivým partnerem, který podporuje od počátku v roce 2000 aktivity studia a současné zastupitelstvo zvolené na 4 roky schválilo projekt rozvoje
- v současnosti se jedná o rozšíření plochy pozemku o dalších 2000 m2 (celkem je v bezprostřední blízkosti studia 4600 m2 volných rozvojových ploch)
- studio čerpá grant MHMP na podporu kultury
- MHMP zaštiťuje pravidelnou prezentaci aktivit studia v centru města
- studio zažívá trend rostoucí návštěvnosti výstav
- mezinárodní přesah umožňuje snazší získávání umělců z cizích zemí na rezidenční pobyty
- studio přirozeně zapojuje místní obyvatelstvo a zajišťuje si tímto lokální podporu