NAŠE MISE


Nadace Suška-Shameti byla založena v roce 2013 s cílem podporovat tvorbu a prezentaci umělců, vytvářet programy pro veřejnost zaměřené na porozumění a vzdělávání v oblasti současného umění v České Republice.

Založení nadace předcházelo dvanáctileté období působení občanského sdružení Bubec, které provozuje stejnojmenné umělecké studio v pražských Řeporyjích. Zakladatelé, manželé Arjana Shameti a Čestmír Suška ve spolupráci s dalšími umělci, přáteli a obyvateli Řeporyjí vybudovali dnes již známé studio, v němž tvoří umělci z Čech i ze zahraničí. Vedle etablovaných umělců zde pracují studenti uměleckých škol a zkušení lektoři rozvíjejí estetickou výchovu dětí i dospívajících.

K založení nadace vedlo zakladatele přesvědčení, že je vhodné oddělit provozování kulturního a komunitního centra s pestrým programem od získávání finančních prostředků na podporu vizuálního umění a jejich rozdělování mezi potřebné a talentované umělce.


Záměrem zakladatelů je vytvářet skupinu mecenášů, která poskytuje finanční prostředky na rozvoj současného umění a v těsné spolupráci s týmem Bubec, o.p.s. umožňuje českým umělcům pracovat v moderním studiu po boku umělců, kteří do studia přijíždějí na rezidenční pobyty z celého světa.